Celli Shenar - Børn, unge og uddannelse - Vi må tilbage på sporet!

Børn, unge og uddannelse

Lad os bruge penge på det mest fornuftige!

Blog fra Celli Shenar

Børn, unge og uddannelse

Vi skal turde at tænke langsigtet og investere i børn og unge, i Deres opvækst, dannelse og uddannelse. Vi skal turde at tage ansvaret på os og garantere forældrene, at deres børn og unge på Frederiksberg får den bedste start på livet netop her. At vi også på dette område, evner at levere kvalitet - både i vores dagtilbud og undervisning. Vi skal sikre og skabe vilkårene for at alle børn får lige muligheder. Det er vores ansvar fordi vi reelt kan. Forældre og børn der oplever deres dagtilbud som opbevaring, er en melding om at det ikke virker godt nok, som det er nu.

Vi skal sikre og skabe vilkårene for at alle børn får lige muligheder. Det er vores ansvar fordi vi reelt kan.

Jeg vil derfor arbejde for, at skaffe nok pædagoer således at BUPL´s minimumsnormering på dagområdet kan imødekommes, samt sigte mod at ingen lærer, pædagog, eller medhjælper bør kigge misundeligt på lønningsniveauet i andre kommuner.