Celli Shenar - Hospitalsgrunden på Frederiksberg

Hospitalsgrunden

Forandring der byder på muligheder

Blog fra Celli Shenar

Hospitalsgrunden - Det ny Frederiksberg

Frederiksberg er for mig en balance imellem liv, kultur og grønne arealer. Den gode balance er tilstede, når der på Frederiksberg er plads til alle borgere – unge, enlige, familier og ældre. Et godt fremtidssikret Frederiksberg har plads til dem alle. Hospitalsgrunden der skal nu snart omdannes til noget nyt er derfor et helt oplagt epicenter.

Kommunalvalget i år kommer til at afgøre Hospitalsgrundens skæbne

Kommunalvalget i år kommer til at afgøre Hospitalsgrundens skæbne, og netop nu er der en unik mulighed for at genskabe balancen på Frederiksberg - Vi kan skabe plads til alle dem vi med årene har fået skubbet væk ud byen. Jeg vil derfor arbejde for at skabe en række mindre boliger der er til at betale for studerende, enlige og ældre, hvor et interegreret erhvervs- og byliv også får plads, men hvor kultur og og borgerfællesskabet er prioriteret aller højest.

Ny boligform, hvor man får adgang til bolig, mod at blive mentor for socialt udsatte, flygtninge, ældre og andre med behov for et socialt "anker".

Hospitalsgrunden kan danne kulisse for helt nye boligformer, hvor man ud fra et socialt hensyn kan forpligtige hinanden på at interagere og leve sammen på nye måder. Man kunne f.eks. forpligtige sig til rollen som Mentor over for socialt udsatte der kan have brug for hjælp til dagligdagen. Man kunne have en Mentorrolle over for flygtninge, der har brug for at tale og lære dansk som sprog og dansk som kultur. Man kunne sikre at seniorer havde besøgsvenner og menneskelige relationer, der ikke var bundet op på et presset system med eksakt 15 minutter til rengøring, men var dybere og ægte. Alt sammen kræver at Frederiksberg som kommune tager et socialt ansvar, såvel som vi allerede gør det med sundhed og uddannelse.